Rzymskokatolicka Parafia

p.w.  św. Mikołaja

w Ligocie Prószkowskiej

tel. 77 4643087

 

 

  16 października  2016 r.

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

 

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce, każdy będzie mógł osobiście i razem z domownikami, we wspólnocie zgromadzenia liturgicznego, dokonać aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego wymiarach i kształtowanie go według Bożego prawa. Jesteśmy bowiem świadkami wielorakiego pozostawiania Boga na marginesie życia, czy wręcz odchodzenia od Boga. W naszym życiu ma nieraz miejsce swego rodzaju detronizacja Jezusa, pozbawianie Go należnego Mu miejsca i czci, możliwości wpływu na nasze życie i postępowanie. A przecież, „Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).

Nie trzeba więc Chrystusa intronizować w znaczeniu wynoszenia Go na tron i nadawania Mu władzy ani też ogłaszać Go Królem. On przecież jest Królem królów i Panem panów na wieki (por. Ap 19,16; 1 Tm 6,15n). Natomiast naszym wielkim zadaniem jest podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znaczeniu uznawania Jego królewskiej godności i władzy całym życiem i postępowaniem. Parafrazując myśl papieża Piusa XI z encykliki „Quas Primas”, można powiedzieć krótko: trzeba robić wszystko, by Chrystus panował. Tak określone zadanie domaga się uznania Chrystusa za swego i naszego Króla, uznania Jego panowania nad nami, czyli dobrowolnego poddania się Prawu Bożemu, Jego władzy, okazania Mu posłuszeństwa, celem uporządkowania, ułożenia po Bożemu życia osobistego i społecznego.

Z listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski

 

PORZĄDEK  NABOŻEŃSTW  16.10 – 23.10.2016

                             

 

NIEDZIELA, 16 października  XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

                   Uroczystość Św. Jadwigi Śląskiej, Patronki Śląska

  8.00

-

Za + brata, + rodziców i całe ++ pokrewieństwo.

10.00

-

Do Boskiej Opatrzności, MBNP i św. Jadwigi o błogosławieństwo Boże i zdrowie za wszystkie Jadwigi z naszej parafii i ich rodziny oraz za wszystkie ++ Jadwigi.

11.15

-

Do Bożego Miłosierdzia za + ojców Joachima i Piotra ++ z pokrewieństwa.

15.00

-

Nabożeństwo różańcowe

PONIEDZIAŁEK, 17 października –

                               św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz

7.00

-

Za + rodziców Gertrudę i Józefa Bartusz i ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.30

-

Nabożeństwo różańcowe 

18.00

-

Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Elfrydę, za + siostrę Ritę, + dwóch szwagrów, za + rodziców Gertrudę i Pawła i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

WTOREK, 18 października – św. Łukasza, Ewangelisty

  7.00

-

Do Miłosierdzia Bożego o wieczne zbawienie za + ojca Karola i dwie ++ matki i + teściów.

17.30

-

Nabożeństwo różańcowe

18.00

-

Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Różańcowej za wszystkich + i za żyjących z pewnej rodziny.

ŚRODA, 19 października

  7.00

-

Za + męża i ojca, rodziców z obu stron, + zięcia i wszystkich ++ z rodziny.

17.30

-

Nabożeństwo różańcowe

18.00

-

Za + rodziców Marię i Jana i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK, 20 października – św. Jan Kantego, prezbitera

7.00

-

Do Bożego Miłosierdzia za wszystkich ++ z rodziny i poległych i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.30

-

Nabożeństwo różańcowe

18.00

-

Msza Św. szkolna:
Do Miłosierdzia Bożego i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla ojca.

Spotkanie dla klasy III gimnazjum - przygotowanie do bierzmowania.

PIĄTEK,  21 października – bł. Jakuba Strzemię, biskupa

7.00

-

Za + męża Jana, + żonę, ++ rodziców z obu stron, + brata i szwagra i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

15.00

-

Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.30

-

Nabożeństwo różańcowe

SOBOTA,  22 października   św. Jana Pawła II, papieża

8.00

-

Do Bożego Miłosierdzia i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie w intencji Jadwigi i Marcina Fuchs z okazji

15 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa oraz całej rodziny.

17.30

-

Nabożeństwo różańcowe

NIEDZIELA, 23 października  XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA MISYJNA

  8.00

-

Do Bożego Miłosierdzia i MBNP z podziękowaniem za otrzymane  łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i siły z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa w intencji Elżbiety i Huberta oraz z okazji urodzin w intencji Huberta i całej rodziny.

10.00

-

Do Bożego Miłosierdzia i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie w intencji Teresy i Wilibalda Klos z okazji
50 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa oraz całej rodziny.

11.15

-

Za + Marię Klosa – Msza Św. ofiarowana od rodziny Miklis i Bartosiewicz.

15.00

-

Nabożeństwo różańcowe

 

 

 

 

Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej pogrzebowej oraz w ostatniej drodze śp. Artura Mika.
                                        Składa pogrążona w smutku Rodzina.

 

 

 

 

 

 

·       Dzisiaj w naszej parafii będzie można nabyć papieskie kremówki – proponowana ofiara to 3 zł. Zebrana ofiara będzie przeznaczona na cele remontowe w parafii. O pomoc organizacyjną proszę Panie z Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz młodzież.

·       Za tydzień niedziela misyjna.

·       Nabożeństwa różańcowe są codziennie o godz. 17.30. W niedziele o godz. 15.00. Serdecznie wszystkich zapraszam, zachęcam do modlitwy różańcowej. Szczególnie zapraszam dzieci i młodzież. Dzieci Maryi proszę o służbę przy sztandarze Maryi na nabożeństwach różańcowych. Dla dzieci są do zbierania obrazki. 

·       W czwartek o godz. 17.30 różaniec o godz. 18.00 Msza Św. szkolna.  Zapraszam dzieci i młodzież.  Pamiętajmy o modlitwie w i intencji naszych dzieci i młodzieży.

·       Okazja do spowiedzi św.:   Codziennie przed Mszą św.

·       Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna: 
w poniedziałek rano po Mszy Św.; w środę rano po Mszy św.
w czwartek od 19.30 - 20.00; w piątek  od 18.15 – 19.00.

Zapraszam do kancelarii parafialnej,  aby zamawiać intencje Mszy Św. na przyszły 2017 rok. Są jeszcze wolne intencje w tym roku:  

tj. w niedzielę 30 i w poniedziałek 31 października,

oraz 14, 15, 16 listopada.

·       Można nabyć kalendarze po 7zł i 5 zł.

·       Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Za tydzień kolekta na misje.
Za dwa tygodnie 30 października - kolekta na opał.

·       Bardzo proszę, aby na Uroczystość Wszystkich Świętych posprzątać nasz cmentarz  (chodniki i tereny zielone poza grobami). W tym roku proszę o sprzątanie cmentarza mieszkańców Ligoty od tzw. rynku (przystanku) w kierunku kościoła. ( ulice: Kościelna, Wiśniowa, Szkolna tzw. Podole, Brzozowa).

·       Bóg zapłać za modlitwy, ofiary i prace na rzecz naszego Kościoła.

 

Papież Franciszek o Miłosierdziu

„Jezus wykracza poza Prawo; Jego dzielenie się z tymi, których Prawo uważało za grzeszników, pozwala zrozumieć, dokąd sięga Jego miłosierdzie” (MV 20).

Przyzwyczailiśmy się do Ewangelii opisujących spotkania Chrystusa z ludźmi będącymi  w potrzebie. Zapominamy, że pobożny Izraelita, traktujący na poważnie przepisy religijne, nie potrafiłby być równie czuły i zaangażowany jak Jezus, bo groziłoby nawet stanięcie się nieczystym. Miłosierdzie nie jest więc wyborem między mniejszym lub większym dobrem, ale zawsze ryzykiem podejmowanym z miłości do bliźniego.