Rzymskokatolicka Parafia                            

p.w.  św. Mikołaja

w Ligocie Prószkowskiej        

 tel. 77 4643087;   www.parafia.ligotaproszkowska.pl       

 

24 września 2017 r. 

25 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Refleksja

„Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi”.

Czytający Biblię szybko zrozumie, że Bóg odkrywany na kartach Biblii jest Panem jednocześnie bliskim i dalekim, dostępnym i niepojętym. Bóg objawiający się, który stał się bliski, ma plany i projekty odmienne od ludzkich. Już na początku biblijnej historii zobaczymy, że dla Abrahama – poddanego próbie wiary (Rdz 22,1-19) – najtragiczniejsze było to, że Bóg jawił mu się jako absolutnie nielogiczny, bo przeczący samemu sobie. Przecież Bóg obiecał: „z ciebie wyrośnie wielki naród” (Rdz 12,2a), a teraz jedynego syna, z którego ten naród może wyrosnąć, każe własnoręcznie uśmiercić. Bóg wydaje się niezrozumiały.

Często nie potrafimy zrozumieć, dlaczego Bóg tak czyni, a nie inaczej.
A wszystko to dzieje się tak, gdyż zapominamy, iż Bóg, objawiający się na kartach Pisma Świętego, choć z jednej strony jest stałym punktem schronienia, skałą, na której można bezpiecznie budować, który jest ciągle tak samo wierny, niezależnie od zmieniających się okoliczności i chwiejności partnera przymierza, z drugiej strony jest Bogiem żywym, twórczym, pełnym nowych inicjatyw i niespodzianek. Działanie Boga nacechowane jest absolutną wolnością. On ze swej natury jest ciągle nowy oraz zaskakujący.

Oczywiście, jedno jest pewne, że trzeba nam nie tylko zrywać z grzechem, ale nawrócić się do nowości i zamysłu Boga. To my ludzie, czytając Biblię, odkrywając objawiającego się Boga, powinniśmy nawrócić się do Jego wielkości umysłu i serca, a nie Boga naginać do naszych małych i nędznych schematów.

 

 

 

PORZĄDEK  NABOŻEŃSTW 24.09 – 1.10.2017

 

 

 

NIEDZIELA, 24 września  - 25 NIEDZIELA ZWYKŁA

  8.00

-

Do Bożej Opatrzności MBNP  z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie z okazji 30 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa w intencji Doroty i Alfreda  oraz całej rodziny.

10.00

-

Do Bożego Miłosierdzia o wieczne zbawienie za + syna Henryka Kuc w 4 rocznicę śmierci oraz w intencji całej rodziny. Nabożeństwo

11.15

-

Do Bożego Miłosierdzia MBNP  z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie w intencji nowożeńców Kamili Kansy i
Mariusza Żelosko oraz ich rodzin.    

PONIEDZIAŁEK, 25 września - bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

7.00

-

1.  Do Bożego Miłosierdzia MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie w pewnej intencji i w intencji całej rodziny.

2.  Do Bożego Miłosierdzia w pewnej intencji.

WTOREK, 26 września

7.00

 

Do Bożego Miłosierdzia o wieczne zbawienie w rocznicę śmierci
za + żonę i matkę Gabrielę oraz za + rodziców, teściów i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA, 27 września - św. Wincentego à Paulo, prezbitera             

7.00

-

Do Bożego Miłosierdzia za + męża i ojca Józefa, + rodziców z obu stron, + dwóch braci, + czterech szwagrów oraz dwie + szwagierki i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK, 28 września – św. Wacława, męczennika

7.00

-

Do Bożego Miłosierdzia za + rodziców z obu stron, dziadków i wszystkich ++ z pokrewieństwa o chwałę nieba dla nich.

17.00

-

Spotkanie dla II klasy gimnazjum - przygotowanie do bierzmowania.

18.00

-

Msza Św. szkolna: Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, zgodę i miłość w rodzinach.

Klasa VI i VII przynosi deklarację kandydata do bierzmowania.

Po Mszy Św. spotkanie dla Dzieci Maryi.

Później spotkanie III klasy gimnazjum.

PIĄTEK, 29 września - św. Archaniołów Michała Gabriela i Rafała

7.00

-

Do Bożego Miłosierdzia za + rodziców Annę i Pawła, teściów, starzyków, dwóch szwagrów i ++ z pokrewieństwa.

15.00

-

Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00

-

Do Bożego Miłosierdzia za + Leona Cuda w 30 dzień po śmierci.

SOBOTA, 30 września – św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła;

7.00

-

Do Bożej Opatrzności MBNP i Anioła Stróża o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego z okazji urodzin w intencji Marii Bartusz i całej rodziny.

NIEDZIELA, 1 października  - 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

  8.00

-

Za + Jadwigę i Edwarda, za + ich rodziców z obu stron i za ++ z pokrewieństwa. / j. niemiecki /

10.00

-

Do Bożego Miłosierdzia i św. Teresy od Dzieciątka Jezus o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

11.15

-

Do Bożego Miłosierdzia MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie w intencji Anny i Jacka Dzierżanowskich z okazji 20 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa oraz w intencji Agaty z okazji 15 urodzin oraz całej rodziny.

15.00

-

Nabożeństwo różańcowe – poświęcenie nowych różańców.

 

Dzieci I- komunijne otrzymują różańce.
Zapraszam rodziców do wspólnej modlitwy za dzieci i z dziećmi.
Po nabożeństwie spotkanie dla rodziców.

 

 

·       Nabożeństwa różańcowe – pierwsze będzie w niedzielę za tydzień
o godz. 15.00.  W
tygodniu o godz. 17.30. Serdecznie wszystkich zapraszam, zachęcam do modlitwy różańcowej. Szczególnie zapraszam dzieci i młodzież. Dzieci Maryi proszę o służbę przy sztandarze Maryi na nabożeństwach różańcowych. Dla dzieci będą do zbierania obrazki. 

·       W czwartek Msza Św. szkolna o godz. 18.00. 
Zapraszam
dzieci i młodzież, rodziców i dorosłych.
Pamiętajmy o modlitwie w  intencji naszych dzieci i młodzieży.

·       Okazja do spowiedzi świętej: Przed Mszą św. rano i wieczorem.
                                                   w czwartek i piątek od 17.30.

·       Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na kolekta na budowę kościołów.
Za tydzień na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne.

·       Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna:
w poniedziałek i w środę rano po Mszy św.;  do godz. 8.15
w czwartek wieczorem od 19.30 – 20.00
w piątek zaraz po Mszy Św. wieczorem
Zachęcam do zamawiania intencji mszalnych na przyszły 2018 r.
Intencje będzie można zamawiać  w godzinach kiedy jest czynna kancelaria parafialna.

·       W zakrystii można nabyć: Kalendarz Rolników - 26 zł oraz
                                           Kalendarz
Diecezjalny – 6 zł.

·       Bóg zapłać za modlitwy, ofiary i prace na rzecz naszego Kościoła.

·       Ogłoszenie Pani Sołtys: We wtorek 26 września br. o g. 19.30 zapraszam Radę Sołecką i zainteresowanych mieszkańców do Salki Parafialnej na zebranie w sprawie Funduszu Sołeckiego.

 

*******

KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W SPRAWIE INICJATYWY RÓŻANIEC DO GRANIC

Dobiega końca jubileuszowy rok objawień w Fatimie. Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie różaniec.

Szczególną sposobnością do realizowania tego wezwania jest ogólnopolska

inicjatywa Różaniec do granic. Jej celem jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata.

Przedsięwzięcie będzie miało miejsce 7 października tego roku, w pierwszą

sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej i na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, kiedy to – zebrani – na granicach naszej Ojczyzny, o jednej godzinie odmówimy cztery części różańca.

Prosimy wszystkich wiernych, aby licznie włączyli się w tę inicjatywę. Módlmy się wspólnie: duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, dorośli, młodzież i dzieci.

Niech w modlitwę różańcową włączą się również ci, którzy nie będą mogli

udać się nad granice Polski. Rodziny niech modlą się w swoich domach, chorzy w szpitalach, a wspólnoty parafialne w swoich kościołach. Prosimy duszpasterzy, aby w tym dniu, przeżywali w parafiach bardziej uroczyście nabożeństwo różańcowe.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie

internetowej www.rozaniecdogranic.pl.