Rzymskokatolicka Parafia

p.w.  św. Mikołaja

w Ligocie Prószkowskiej

tel. 77 4643087

 

8 listopada 2015 r.

ROCZNICA   POŚWIĘCENIA   KOŚCIOŁA

 

15 listopada 2015 r.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Podziękujmy Bogu za to, że już tu, na ziemi, zaprasza nas do swojego domu, który jest przedsmakiem rzeczywistości niebieskich. Podziękujmy Jezusowi za lekcję szacunku dla miejsca świętego, dla świątyni.

Dziś, w rocznicę poświęcenia świątyni, musimy zapytać nie tylko o piękno tej naszej murowanej świątyni, ale o piękno tej żywej świątyni, tworzonej przez nas samych - świątyni naszej wspólnoty parafialnej, świątyni Kościoła w Polsce, świątyni Kościoła powszechnego. Każdy z nas ma w niej swoje, niepowtarzalne miejsce. Każdy jest ważny i niezastąpiony…

 

PORZĄDEK  NABOŻEŃSTW 8.11 – 15.11.2015

 

 

NIEDZIELA, 8 listopada ROCZNICA   POŚWIĘCENIA   KOŚCIOŁA

8.00

-

Za + rodziców, ++ dwóch szwagrów Jana i Józefa, oraz szwagierkę, i ++ z pokrewieństwa Zylla, Nocon i Hampel.

10.00

-

UROCZYSTA SUMA W ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA KOSCIOŁA :  Za parafian.

11.15

-

Za + ojca Waltera Żyła, za + rodziców Gertrudę i Gerarda Kasperek, za + brata Manfreda Kasperek oraz za ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK, 9 listopada
   ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

7.00

-

Do Bożego Miłosierdzia za + ojca Hermana za + teściów i ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK, 10 listopada - św. Leona Wielkiego, papieża, doktora K- ła 

  7.00

-

Do Bożej Opatrzności MBNP o zdrowie Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego w intencji Heleny z okazji 75 urodzin oraz całej rodziny.

10.00

-

Pogrzeb: Za + śp. Hildegardę Walczyk

Różaniec za śp. Hildegardę Walczyk w niedzielę i w poniedziałek
o godz. 17.00 w kościele.

ŚRODA, 11 listopada  - św. Marcina z Tours, biskupa

  7.00

-

Do Bożej Opatrzności i do MBNP z podziękowaniem za opiekę Bożą z prośbą o dalsze zdrowie w intencji pewnej rodziny.

CZWARTEK, 12 listopada  – św. Jozafata, biskupa i męczennika

17.00

-

Msza Św. szkolna: Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w intencji Agnieszki i Rolanda z okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa oraz całej rodziny.

PIĄTEK, 13 listopada
                       
Św. Benedykta, Jana Mateusza, Izaaka, Krystyna, męcz.

7.00

-

Do Miłosierdzia Bożego za + męża, + rodziców z obu stron, + siostrę i brata, ++ ciotki i starzyków i dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00

-

Koronka do Bożego Miłosierdzia

SOBOTA, 14 listopada - bł. Marii Luizy Merkert

7.00

-

Do Miłosierdzia Bożego MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji pewnych rodzin.

13.00

-

Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie z okazji 60 urodzin w intencji Róży Zylla oraz całej rodziny.

Po Mszy Św. ok. 13.50 próba dla scholi

NIEDZIELA, 15 listopada - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00

-

Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa w intencji Alicji i Piotra oraz całej rodziny.

10.00

-

Za + rodziców Agnieszkę i Franciszkę Zylla, dziadków, ojca Rudolfa, dwie ciotki zakonne i pokrewieństwo. Nabożeństwo.

11.15

-

Za + Annę i Józefa Balcerzak, ++ z rodziny Baer, Mannek i Kuc.

 

W Niemczech zmarł Krystian Twardawski.

Różaniec za zmarłego śp. Krystiana Twardawski będzie w sali w Jaśkowicach w poniedziałek, we wtorek i w środę o godz. 17.00.

*****

·       Dzisiaj ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA.

·       Okazja do spowiedzi św.: Codziennie przed Mszą św.

·       Msza Św. szkolna  w czwartek o godz. 17.00. Zapraszam dzieci i młodzież.

·       Kolekta dzisiejsza jest na potrzeby naszej parafii. Za tydzień na potrzeby seminarium i innych instytucji diecezjalnych. Za tydzień także przed kościołem zbiórka do puszek na Kościół w potrzebie, kościoły prześladowane - na Syrię. Za dwa tygodnie - 22 listopada kolekta na opał.

·       Bóg zapłać za modlitwy, ofiary i prace na rzecz naszego Kościoła.
Jeszcze raz pragnę podziękować za posprzątanie cmentarza na Uroczystość Wszystkich Świętych, a także za Waszą troskę o groby bliskich.

 

WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ.

·        W tym roku kończy się kadencja obecnej Parafialnej Rady Duszpasterskiej – za wszelkie zaangażowanie, poświęcony czas,  waszą troskę składam Wam -  drodzy Radni -  serdecznie podziękowanie „Bóg zapłać”.

·        Biskup Opolski Andrzej Czaja wydał dekret zarządzający wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich we wszystkich parafiach  Diecezji Opolskiej. 

Przebieg wyborów członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej  (PRD) Zgodnie z dekretem  Biskupa Ordynariusza oraz ze statutem PRD będzie dwustopniowy i odbędzie się w następujących terminach.

- etap pierwszy: Za tydzień w niedzielę 15 listopada nastąpi zgłaszanie kandydatów - każdy dorosły parafianin ma prawo zgłaszania kandydatów, którymi mogą być katolicy autentycznie religijni, zaangażowani w życie parafii oraz cieszący się w parafii dobrą opinią. Bardzo proszę aby w domu zastanowić się kogo zgłosić na kandydata do nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej i wpisać na kartkę jedną osobę ( imię i nazwisko oraz w razie potrzeby adres). Karteczki z kandydatami na radnych przyniesiemy do kościoła za tydzień niedzielę tj. 15 listopada. Zostaną one zebrane po Mszach św. w czasie śpiewu na zakończenie Mszy Św.

- etap drugi:  za trzy tygodnie 29 listopada odbędą się wybory - spośród zgłoszonych kandydatów sporządza się listę wyborczą z nazwiskami tych, którzy otrzymali najwięcej głosów przy zgłaszaniu (od 15 do 30 osób w zależności od wielkości parafii). W niedzielę 22 listopada przed głosowaniem rozdaje się parafianom listę kandydatów, opatrzoną pieczęcią parafii, Parafianie głosują poprzez zaznaczenie na niej trzech nazwisk. Do PRD wchodzą osoby, które otrzymały najwięcej głosów. Prawo prezentacji kandydatów na listę wyborczą przysługuje również proboszczowi parafii.

 

 

PORZĄDEK  NABOŻEŃSTW 15.11 – 22.11.2015

 

NIEDZIELA, 15 listopada - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00

-

Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa w intencji Alicji i Piotra oraz całej rodziny.

10.00

-

Za + rodziców Agnieszkę i Franciszkę Zylla, dziadków, ojca Rudolfa, dwie ciotki zakonne i pokrewieństwo. Nabożeństwo.

11.15

-

Za + Annę i Józefa Balcerzak, ++ z rodziny Baer, Mannek i Kuc.

PONIEDZIAŁEK, 16 listopada  Rocznica poświęcenia K-ła Katedralnego w Opolu

7.00

-

Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców Pach i Klosa.

WTOREK, 17 listopada – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy             

  7.00

-

Za + żonę i matkę, ++ rodziców, teściów, braci, siostrę, ciotkę i całe pokrewieństwo oraz za + matkę Krystynę.

ŚRODA, 18 listopada  – bł. Karoliny Kózkówny;

  7.00

-

Do Bożej Opatrzności i MBNP  z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji mojego taty Alojzego Wolnik  z okazji urodzin oraz intencji braci  a także za + mamę.

 

CZWARTEK, 19 listopada  – bł. Salomei, zakonnicy

17.00

-

Msza Św. szkolna: Za + Annę, jej męża, syna ++ pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK, 20 listopada - św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera  

7.00

-

Do Bożego Miłosierdzia MBNP i św. Konrada z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w pewnej intencji.

15.00

-

Koronka do Bożego Miłosierdzia

SOBOTA, 21 listopada - Ofiarowanie NMP

7.00

-

Za + rodziców, trzech braci, siostrę i ++ pokrewieństwo

NIEDZIELA, 22 listopada
    
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

8.00

-

Za + rodziców Martę i Wilhelma Müller, + Elżbietę i Ignacego Jakubczyk, dwóch + braci Klemensa i Konstantego, + bratanka, dwóch szwagrów oraz za + Jadwigę Rositzka i za ++ z pokrewieństwa.

10.00

-

Do Bożego Miłosierdzia MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i siły z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa w intencji Marty i Teofila Kordon oraz całej rodziny.

11.15

-

Za + rodziców Marię i Piotra, Elżbietę i Józefa, + siostrę Hildegardę i ++ z pokrewieństwa.

15.00

-

Nabożeństwo do Chrystusa Króla

·       Okazja do spowiedzi św.: Codziennie przed Mszą św.

·       W czwartek Msza Św. szkolna o godz. 17.00. Zapraszam dzieci i młodzież.

·       Kancelaria parafialna: w poniedziałek rano po Mszy św.
w środę rano po Mszy św.  w czwartek 17.45-18.30;

·       Kolekta dzisiejsza jest na potrzeby seminarium i innych instytucji diecezjalnych. Dzisiaj także przed kościołem zbiórka do puszek na Kościół
w potrzebie, kościoły prześladowane - na Syrię. Za tydzień 22 listopada kolekta na opał.

·       W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie wystawiona puszka. Będą zbierane ofiary na kwiaty na Uroczystość Odpustową ku czci św. Mikołaja oraz na Boże Narodzenie.

·       Uroczystość odpustową będziemy obchodzili 6 grudnia. Tydzień wcześniej w
I niedzielę Adwentu, 29 listopada, będzie można nabyć w naszej parafii Pierniki Świętego Mikołaja. W związku z tym bardzo proszę o pomoc w przygotowaniu pierników tak jak rok temu. O pomoc proszę Panie z Parafialnej Rady Duszpasterskiej i oraz wszystkie inne osoby które chcą pomóc.