Rzymskokatolicka Parafia

p.w.  św. Mikołaja

w Ligocie Prószkowskiej

tel. 77 4643087

 

12 kwietnia 2015 r.

 

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

 

 

Refleksja

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby” (Dz 4,32-35).

Kiedy wreszcie słowo „moje” nie będzie budowało muru w relacji z bliźnim, ale nasączone będzie życzliwą gotowością do dzielenia się tym, co udało nam się zarobić i zgromadzić? Kiedy wreszcie patrząc na tych, którym się powodzi gorzej niż nam, przestaniemy ich obwiniać… myśleć, że mogli się bardziej postarać itd.? Kiedy wreszcie uwolnimy się od obaw, że pomagając uzależniamy bliźniego od siebie i może przyczyniamy się do lenistwa, bo w razie czego wie, że mu pomożemy? Czy kochając Chrystusa możemy tak łatwo zwalniać się z odpowiedzialności za innych, a szczególnie za biednych?

Miłosierdzie nie ma swojego początku w mądrej książce, czy w rozważaniu w gazetce parafialnej, ale jest owocem życia duchowego. „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” – od tego się wszystko zaczyna.

Jeśli mamy wspólne doświadczenie wiary, spotykamy razem Jezusa na niedzielnej liturgii, podzielamy wspólną miłość do Niego i wartości, które z niej wypływają, to jednocześnie stajemy się coraz bardziej zdolni do współczucia, współodpowiedzialności. W pierwotnym Kościele było to na tyle silne, że „nikt nie cierpiał niedostatku”, nikt!

Czy w naszej parafii ożywia nas „jeden duch” i „jedno serce”? Czy będąc we wspólnocie rozpoznajemy wewnętrzne przynaglenie do pełnienia uczynków miłosierdzia?

 

 

 

 

PORZĄDEK  NABOŻEŃSTW

12.04 – 19.04.2015

 

 

 

 

NIEDZIELA, 12 kwietnia    NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

  8.00

-

Ku czci Bożego Miłosierdzia o  Intronizację Serca Jezusowego w naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie

10.00

-

Do Bożego Miłosierdzia i MBNP za + męża i ojca Huberta, za + rodziców i ++ teściów oraz za całe ++ pokrewieństwo.

11.15

-

Do Bożego Miłosierdzia i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary Ducha Świętego z okazji 50 urodzin w intencji Joachima oraz w intencji całej rodziny.

14.00

-

Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

 PONIEDZIAŁEK , 13 kwietnia

  7.00

-

Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem  za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie i błogosławieństwo w pewnej rodzinie.

WTOREK, 14 kwietnia

  7.00

-

Za + męża i ojca Piotra, ++ rodziców, teściów, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA, 15 kwietnia

  7.00

-

Do Bożego Miłosierdzia za + męża i ojca Rudolfa oraz ++ z obu stron.

CZWARTEK, 16 kwietnia

  7.00

-

Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, siły i dary Ducha Świętego w intencji pewnych rodzin.

18.00

-

Msza św. szkolna: Za poległego ojca, + matkę, rodziców, czterech braci, dwie bratowe, bratanicę, + ciotkę i ++ z pokrewieństwa.

Na Mszy Św. będą poświęcone świece dla dzieci z klasy III.

Po Mszy Św. próba dla scholi

PIĄTEK, 17 kwietnia

  7.00

-

Za + syna Henryka dusze  czyśćcu cierpiące i za wszystkich ++ z rodziny i z pokrewieństwa.

15.00

-

Koronka do Bożego Miłosierdzia

SOBOTA,  18 kwietnia

  8.00

-

Za + męża i ojca Alfreda Kutz, ++ rodziców Alojzego i Albina Kuc, za + rodziców Marcelina i Florentynę Woclaw, brata Pawła i bratową Ritę i ich syna, + siostrę zakonną Marię Idwinę Margos oraz + starzyków Kuc, Woclaw, Margos.

NIEDZIELA, 19 kwietnia - III NIEDZIELA WIELKANOCA   

  8.00

-

Do Bożej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i zdrowie w intencji Róży i Eryka z okazji 35 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa oraz w intencji całej rodziny.

Nabożeństwo

10.00

-

Za + Manfreda Kasperek w 3 rocznicę śmierci, za + rodziców Gertrudę i Gerarda Kasperek oraz za + ojca Waltera Żyła i ++ z pokrewieństwa.

11.15

-

Za + Elfrydę Hadasz w 30 dzień po śmierci.

Chrzest: Martyna Anna Galla

 

·       Dzisiaj II NIEDZIELA WIELKANOCA  - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. O godz. 14.00 nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Pragniemy szczególnie uczcić relikwie św. siostry Faustyny przez modlitwę i ich ucałowanie. Serdecznie zapraszam.
Za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

·       Za tydzień III niedziela Wielkanocna.
Nabożeństwo po Mszy Św. o godz. 8.00.

·       Okazja do spowiedzi świętej: Codziennie przed Mszą św. rano

W czwartek  od godz. 17.30 dla dzieci i młodzieży.

·       Msza Św. szkolna w czwartek o godz. 18.00.

·       Na Mszy Św. szkolnej dzieci z klasy III przygotowujące się do
I Komunii Św. otrzymują świece.

·       Próba dla scholi w czwartek po Mszy Św. szkolnej.

·       Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna:

w poniedziałek i w środę po Mszy Św. rano;  

w czwartek od 17.00 – 17.30.

·       Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne.  Za tydzień kolekta na Caritas diecezji.

·       Bóg zapłać za modlitwy ofiary i prace na rzecz naszego Kościoła.

 

*******

 

Św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym

„Zakonnicy i zakonnice każdej epoki winni nadal znajdywać swój wzorzec w Chrystusie Panu, podtrzymując przez modlitwę głęboką wewnętrzną komunię z Nim, aby całe ich życie było napełnione duchem apostolskim, a cała ich działalność apostolska przeniknięta kontemplacją” (VC 9).

Wiele naszych działań ocenia się pod kątem produktywności i użyteczności. W tej perspektywie czas oddany modlitwie wydaje się stratą. W życiu konsekrowanym ta „strata” okazuje się życiodajnym błogosławieństwem.

 

********

Złota myśl tygodnia

Nie potrafimy robić wielkich Rzeczy - jedynie małe z wielką miłością.     (. Matka Teresa z Kalkuty)