Rzymskokatolicka Parafia

p.w.  św. Mikołaja

w Ligocie Prószkowskiej

tel. 77 4643087

 

4 października 2015 r.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

W tym roku przypada 70 LAT OBECNOŚCI NASZYCH SIÓSTR FRANCISZKANEK SZPITALNYCH W LIGOCIE PRÓSZKOWSKIEJ.

 

Od dnia 12 września 1945 roku nasze siostry franciszkanki przebywają w Ligocie Prószkowskiej. Placówka powstała na życzenie miejscowej ludności. Zanim doszło do erygowania tej placówki miejscowa ludność potrzebująca pomocy pielęgniarskiej pieszo chodziła do Prószkowa, gdzie siostry Franciszkanki pracowały w Zakładzie dla Psychicznie chorych, albo siostry przyjeżdżały do Ligoty do ciężko chorych. Dlatego miejscowa ludność postanowiła sprowadzić siostry do Ligoty. Motorem i sercem całego pomysłu była od samego początku Pani Maria Klosa (matka ojca Fidelisa - franciszkanina). Miejscowa ludność zadeklarowała się, że zadba o utrzymanie sióstr. Przygotowano dom, w którym dawniej mieszkał nauczyciel.

12 września 1945 r. przybyły S. Sigmunda Lezoch, która objęła pielęgniarstwo środowiskowe i S. Gerwalda Kiełbasa do przedszkola, erygowanego w tym domu, gdzie siostry zamieszkały.

Po uroczystym powitaniu w kościele parafialnym przez ks. Proboszcza Chlebika procesja udała  się do domu celem jego poświęcenia i wprowadzenia sióstr.

Od roku 1948, kiedy S. Gerwalda Kielbasa została przeniesiona, kierownictwo w przedszkolu objęły osoby świeckie. Z polecenia władz państwowych w roku 1949 siostry były zmuszone opuścić dom w którym było przedszkole. Od  września do listopada tegoż roku  sióstr w ogóle nie było w Ligocie. 9 listopada 1949 r. ponownie miejscowa ludność zatroszczyła się o przybycie sióstr. Zamieszkały w mieszkaniu prywatnym przy ulicy Kościelnej. Były to S. Perpiana Binkowska i S. Elphega Rock. W roku 1954 siostry ponownie musiały opuścić Ligotę, wróciły w 1956 r i pracowały w przedszkolu i jako pielęgniarki środowiskowe. W roku 1962 wyszło zarządzenie na mocy, którego siostry zakonne zostały zwolnione z pracy w przedszkolu, musiały się przenieść na poddasze i mogły tylko pracować, jako pielęgniarki środowiskowe i zajmować się praniem bielizny kościelnej.
Od 16 czerwca 1977 siostry mieszkają na ul. Wiśniowej 12, w domu, w którym kiedyś mieszkało państwo Matysek. Po remoncie urządzono w tym Domu kaplicę pod wezwaniem św. Franciszka. O Fidelis Klosa – (franciszkanin-parafianin) pierwszy odprawił Mszę św. w nowo utworzonej kaplicy. Siostry przez wiele lat pracowały, jako pielęgniarki środowiskowe, dopóki nie powstało świeckie pielęgniarstwo środowiskowe „Caritas ”. Przez pewien czas siostry pracowały również, jako katechetki. Obecnie Siostry wykonują pracę w kościele, jako zakrystianka, troszcząc się o cały wystrój kościoła wraz z praniem bielizny kościelnej i ministranckiej. Siostry modlitwą, pracą i ofiarami dnia codziennego duchowo wspierają Ligocką parafię.

Z parafii Ligockiej do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Szpitalnych wstąpiły S. M. Wolfganga Lier, S. M. Honoria  Schauder, S. Miriam  Kilisz.

Życzymy siostrom dalszego Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i św. Franciszka oraz dobrych i gorliwych powołań zakonnych.

 

 

PORZĄDEK  NABOŻEŃSTW 4.10 – 11.10.2015

 

 

NIEDZIELA, 4 października - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

8.00

-

Za + męża Kurta za ++ rodziców i teściów.

10.00

-

Do Bożej Opatrzności i ku czci św. Franciszka z podziękowaniem za 70 LAT OBECNOŚCI NASZYCH SIÓSTR FRANCISZKANEK SZPITALNYCH W LIGOCIE PRÓSZKOWSKIEJ z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla pracujących u nas Sióstr, za siostry które u nas pracowały oraz pochodzące z naszej parafii a także o nowe powołania.

11.15

-

Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie z okazji 90 urodzin w intencji Jadwigi Skrzypczyk oraz całej rodziny.

15.00

-

Nabożeństwo różańcowe

PONIEDZIAŁEK , 5 października - św. siostry Faustyny Kowalskiej;

  7.00

-

Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. siostry Faustyny za  ojczyznę, nasze rodziny, wspólnotę modlitewną Czciciel Miłosierdzia Bożego z gorącą prośbą, by było ich coraz więcej w naszej parafii.

17.30

-

Nabożeństwo różańcowe

18.00

-

Za + rodziców Jana i Annę, brata Gerarda oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach oraz z podziękowaniem za udaną pielgrzymkę do Częstochowy i na Górę Św. Anny.

WTOREK, 6 października

  7.00

-

Do Bożej Opatrzności MBNP i Aniołów Stróżów z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę, zdrowie, zgodę i miłość w rodzinie i dary Ducha Świętego w intencji pewnej rodziny.

17.30

-

Nabożeństwo różańcowe

18.00

-

Za + Klarę Matysek – Msza Św. ofiarowana od Państwa Rudek.

ŚRODA, 7 października - NMP Różańcowej

  7.00

-

Za + rodziców, siostrę , męża, teściów oraz za wszystkie dusze
++ z tych rodzin.

17.30

-

Nabożeństwo różańcowe

18.00

-

Do Bożego Miłosierdzia i przez wstawiennictwo MB Różańcowej o Boże błogosławieństwo i zdrowie intencji Róż Różańcowych z naszej parafii oraz ich rodzin.

CZWARTEK, 8 października

7.00

-

Za + rodziców, + teścia, ciotkę Marię i ++ dziadków.

17.00

-

Spotkanie dla klasy II gimnazjum

17.30

-

Nabożeństwo różańcowe    /przygotowuje kl. II gimnazjum /

18.00

-

Msza Św. szkolna: Za + rodziców Jadwigę i Józefa, ++ dwie siostry, + brata i ++ z pokrewieństwa.

Po Mszy Św. spotkanie dla klasy III gimnazjum - przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Po Mszy Św. próba dla scholi

PIĄTEK, 9 października - św. Wincentego Kadłubka, biskupa

7.00

-

Za + teściów, rodziców, męża, siostrę, braci i bratową i dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00

-

Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.30

-

Nabożeństwo różańcowe

18.00

-

Za + męża, syna, wujka, + rodziców i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA, 10 października

7.00

-

Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego w intencji Krystiana z okazji 40 urodzin
oraz całej rodziny.

17.30

-

Nabożeństwo różańcowe

NIEDZIELA, 11 października - XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

NIEDZIELA PAPIESKA

8.00

-

Za + Łucję Wieczorek, Waleskę Niestrój, + dziadków i całe pokrewieństwo.

10.00

-

Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji pewnej rodziny.

11.15

-

Do Bożego Miłosierdzia za + Irenę i Zygmunta Jura.

15.00

-

Nabożeństwo różańcowe

 

·       Za tydzień Niedziela Papieska. XV Dzień Papieski, który w tym roku przypada na dzień 11 października, upłynie pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.   Na obchody składają się: modlitwa w intencji papieża; przypomnienie nauki papieskiej; zbiórka przed kościołem na „Fundację Nowego Tysiąclecia” wspierającą dzieci i młodzież z ubogich rodzin.

·       Nabożeństwa różańcowe są codziennie o godz. 17.30. W niedziele o godz. 15.00. Serdecznie wszystkich zapraszam, zachęcam do modlitwy różańcowej. Szczególnie zapraszam dzieci i młodzież. Dzieci Maryi proszę o służbę przy sztandarze Maryi na nabożeństwach różańcowych. Dla dzieci są do zbierania obrazki. 

·       W czwartek o godz. 17.30 różaniec o godz. 18.00 Msza Św. szkolna.  Zapraszam dzieci i młodzież.  Pamiętajmy o modlitwie w i intencji naszych dzieci i młodzieży.

·       Okazja do spowiedzi św.:  Codziennie przed Mszą św.

·       Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna: 
w
poniedziałek rano po Mszy Św.

w środę rano po Mszy św. i wieczorem od 18.45- 19.30;
w czwartek od 19.30 - 20.00;

w piątek od 19.30 – 20.00.

Można zamawiać intencje mszalne na przyszły 2016 rok. Intencje będzie można zamawiać  w godzinach kiedy jest czynna kancelaria parafialna.

·       Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Za tydzień kolekta  na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne. Za tydzień także zbiórka przed kościołem na „Fundację Nowego Tysiąclecia”.

·       Bóg zapłać za modlitwy, ofiary i prace na rzecz naszego Kościoła.
Pragnę podziękować za wykonane prace w zakrystii.